Školské súťaže 2017/2018

Olympiáda v anglickom jazyku

 

6. - 7. ročník

 

Madarasová Barbora VI.A 1. miesto
Samsely Oliver VI.B 2. miesto
Mitro Adam VII.B 3. miesto

 

8. - 9. ročník

 

Pustaiová Soňa VIII.A 1. miesto
Madarasová Zuzana VIII.C 2. miesto
Halász Hugo IX.A 3. miesto
Kalmár Damián VIII.B  
Senčar Daniel IX.A  

 

Pytagoriáda

 

3. ročník

 

Jankovič Oliver III.D 1. miesto
Kralovanský Peter III.M 2. miesto
Kriško Peter III.M 3. miesto

 

4. ročník

 

Šebová Lucia IV.Z 1. miesto
Borošová Barbora IV.M 2. miesto
Baňacká Lucia IV.L 3. miesto

 

5. ročník

 

Oleničová Katarína V.B 1. miesto
Kullová Elen V.C 2. miesto
Šimko Matej V.A 3. miesto

 

7. ročník

 

Koperdáková Ľudmila VII.C 1. miesto
Mitro Adam VII.B 2. miesto
Ivančáková Simona VII.A 3. miesto

 

8. ročník

 

Krescanko Šimon VIII.B 1. miesto
Onderišinová Anne VIII.A 2. miesto
Fakla Adam Peter VIII.C 3. miesto