Dôležité termíny

21.11. 2018 Testovanie piatakov ZŠ

do  1.2.2019    Riaditeľ SŠ zverejni kritéria na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 1.2.2019 Stredné školy zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na talentové odbory.

do 20.2.2019 Zákonný zástupca  podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ  na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 31.3.2019 Stredné školy zverejnia kritéria prijatia na štúdium na netalentové odbory.

25.3. - 30.4.2019 Talentové skúšky

3.4. 2019      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ

do 10.4.2019 Zákonný zástupca  podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

13.5. a 16.5.2019  1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

do 6.6.2019  SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok

18.6.2019 2.kolo prijímacích skúšok