Dôležité termíny

22. november 2017  Testovanie piatakov ZŠ

do  1.2.2018    Riaditeľ SŠ zverejni kritéria na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 1.2.2018 Stredné školy zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na talentové odbory.

do 20.2.2018  Zákonný zástupca  podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 31.3.2018 Stredné školy zverejnia kritéria prijatia na štúdium na netalentové odbory.

21. 3. 2018      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ

25.3. - 15.4.2018 Talentové skúšky

do 10.4.2018 Zákonný zástupca  podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

14.5. a 17.5.2018  1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

do 6.6.2018  SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok

19.6.2018  2.kolo prijímacích skúšok