Dôležité termíny

20.11. 2019 Testovanie piatakov ZŠ

.

do 1.2.2020 Stredné školy zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na talentové odbory.

do 20.2.2020 Zákonný zástupca  podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ  na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 31.3.2020 Stredné školy zverejnia kritéria prijatia na štúdium na netalentové odbory.

15.3. - 30.4.2020 Talentové skúšky

1.4. 2020     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ

do 10.4.2020 Zákonný zástupca  podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

11.5. a 14.5.2020  1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

do 6.6.2020  SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok

16.6.2020 2.kolo prijímacích skúšok