21.09.2021

Oznam


60 ROKOV ZÁŽITKOV A SPOMIENOK


Naša škola tento školský rok oslavuje 60. výročie svojho založenia. Pomôžte nám vytvoriť mozaiku spomienok vyplnením online dotazníka: https://forms.gle/QhLFM2DFHKr1ZcJo8
Za Vaše odpovede Vám vopred veľmi pekne ďakujeme!

 

Plagát