28.05.2019

Oznam


 

 

 

     • Škola v prírode
      • IV. turnus: 3.6. - 7.6.2019 (II.P, II.L)
      • V. turnus: 9.6. - 13.6.2019 (IV.S, IV.V)
      • VI. turnus: 10.6. - 14.6.2019 (VI.A,C, VII.B, IX.B)
     • Slávnostná rozlúčka žiakov 4. a 9. ročníka 4.6.2019 o 16:00
     • Zábavné športové popoludnie - projekt Skúsme to spolu 7.6.2019 14:00 - 16:00
     • Účelové cvičenie pre žiakov 5. - 9. roč. a cvičenie v prírode pre žiakov 1. - 4. roč. 20.6.2019
     • Stretnutie rodičov budúcich prvákov v jednotlivých triedach 18.6.2019 o 16:00
     • Zber papiera 17.6.2019 - 21.6.2019 7:00 - 8:00
     • Slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení 28.6.2019
     • Letný tábor CVČ Angelpark 19.8.2019 - 23.8.2019