19.12.2019

Pozvánka


 

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 9. januára 2020 o 17:00 pre 5. - 9. ročník a 16. januára 2020 o 17:00 pre 1. - 4. ročník.

Stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy bude 9. januára 2020 o 16:15 v zborovni školy na prízemí vpravo.

Ďakujeme za Vašu účasť.