06.01.2020

Oznam


 

 

  • Triedne aktívy 9.1.2020 o 17:00 pre 5. - 9. ročník a 16.1.2020 o 17:00 pre 1. 4. ročník
  • Stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy 9.1.2020 o 16:15 v zborovni
  • Prezentácia stredných škôl pre rodičov žiakov 9. ročníka 9.1.2020 16:00 - 17:00 na chodbe na 2. poschodí
  • Deň otvorených dverí 24.1.2020 15:30 - 17:30
  • Lyžiarsky kurz pre žiakov 7. ročníka 27.1.2020 - 31.1.2020
  • Polročné prázdniny 3.2.2020