28.02.2020

Oznam


 
 
  • Jarné prázdniny 2.3.2020 - 6.3.2020
  • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2. - 4. ročníka 11.3.2020
  • Zber papiera 16.3.2020 - 20.3.2020 ZRUŠENÝ
  • Malá škola školáčika 18.3.2020 15:30 - 16:15 ZRUŠENÁ
  • Matematická súťaž Klokan (pre prihlásených žiakov) 23.3.2020
  • Kultúrne podujatie pre 1. - 4. ročník v telocvični 23.3.2020 ZRUŠENÉ
  • Pytagoriáda - obvodné kolo 24.3.2020, 25.3.2020
  • Riaditeľské voľno 27.3.2020- ZRUŠENÉ