13.03.2020

Oznam


 
 
Vážení rodičia,
na základe aktuálnej mimoriadnej situácie rozhodnutím vlády SR budú školy a školské zariadenia uzatvorené až do odvolania.
V prípade potreby komunikácie s vedením školy môžete v pracovných dňoch čase od 8:00 - 15:00  využiť pracovné emaily:
bredova@zspa.sk (riaditeľka), jalcova@zspa.sk (zástupkyňa pre 2. stupeň), marusakova@zspa.sk (zástupkyňa pre 1. stupeň), pre komunikáciu s ostatnými pedagógmi priezvisko@zspa.sk. 
V pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod telefonický kontakt s vedením školy 0911 918 595.
 
V záujme zastavenia šírenia aktuálnych vírusových ochorení a skorého návratu do normálneho vyučovacieho procesu prosíme o dôslednú kontrolu aktivít svojich detí v súlade s nariadeniami vlády a predstaviteľov mesta Košice, kontrolu dodržiavania preventívnych hygienických opatrení.
 
Pre minimalizovanie dopadov na vyučovací proces a plnenie plánov učiva pre tento školský rok prosíme rodičov o spoluprácu pri doplňovaní učiva podľa pokynov vyučujúcich.
Prajeme Vám pevné zdravie, pokoj a rozvahu pri riešení každodenných problémov.
 
Mgr.Renáta Brédová, riaditeľka školy