07.12.2012

Školská mediácia


V rámci projektu "Rešpektuj, aby si bol rešpektovaný", ktorým sa usilujeme zlepšovať atmosféru v našej škole začíname s realizáciou ŠKOLSKEJ MEDIÁCIE. Ako pilotná základná škola chceme zapojením vybranej skupiny žiakov do riešenia konfliktov medzi rovesníkmi vytvárať neohrozujúce prostredie pre všetkých.
Rovesnícki mediátori (žiaci 4. - 8. ročníka), ktorí absolvujú potrebné školenia, budú napomáhať  svojim spolužiakom pri zvládaní konfliktných situácií. Viac informácií sa dozviete od svojich triednych učiteľov, prípadne koordinátorov projektu - p. u. Herczegovej a p. u. Plachej.
Výzva pre záujemcov o pozíciu "Rovesnícky mediátor"
Prihláška na pozíciu "Rovesnícky mediátor"
Harmonogram aktivít projektu.
Odborný garant projektu p. Mgr. Bieleszová - www.skolska-mediacia.sk