15.05.2020

Oznam


Dňa 14.05.2020 bola vyhlásená zákazka „Maľovanie - 5 tried a školská jedáleň“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 26.05.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.