10.09.2020

Pozvánka


Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy, na ktorých sa zrealizujú aj voľby do Rady školy. V prípade priaznivej situácie (COVID-19) sa uskutočnia v týchto termínoch:

          16.9.2020 o 17:00 pre 1. - 4. ročník

          17.9.2020 o 17:00 pre 5. - 9. ročník

Stretnutie všetkých triednych dôverníkov bude 16.9.2020 o 16:15 v altánku školskej záhrady - prístup zo školského dvora.

Ďakujeme za Vašu účasť a za Váš zodpovedný prístup.

 

Informácie k triednym aktívom konaným dňa 16.9. a 17.9.2020

Z dôvodu zvýšených epidemiologických opatrení (COVID 19) je potrebné minimalizovať riziká spojené s organizáciou triednych aktívov spojených s voľbami do rady školy.

1. Každý rodič musí mať v budove školy rúško a vo vestibule vydezinfikované ruky.

2. Upozorňujeme na nedostatok parkovacích miest pri škole. Odporúčame využiť dostupnejšie parkoviská v MČ Staré mesto a MČ Sever. 

3. Dĺžka triednych aktívov bude skrátená na nevyhnutný čas. V úvode budú realizované voľby do rady školy. Triedni učitelia zabezpečia pre rodičov všetky dôležité informácie v tlačenej podobe.

4. Viac informácii k voľbám do rady školy: TU

Ďakujeme, že dodržiavaním pravidiel chránite zdravie nás všetkých.