05.10.2020

Oznam


Od 12.10.2020 bude rozhodnutím MŠVVaŠ SR  činnosť všetkých kurzov Jazykovej školy prezenčnou formou prerušená

Činnosť CVČ prerušená až do odvolania rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

Všetky uhradené príspevky budú presunuté na obdobie činnosti CVČ a JŠ.

Ďakujeme za pochopenie.