05.10.2020

Oznam


Od 12.10.2020 bude rozhodnutím MŠVVaŠ SR  činnosť Jazykovej školy realizovaná dištančnou formou. Pre žiakov 1.-3.ročníka budú realizované jazykové aktivity v rámci ŠKD. 

Činnosť CVČ prerušená až do odvolania rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

Ďakujeme za pochopenie.