05.10.2020

Oznam


Dňa 5.10.2020 bola vyhlásená zákazka „Lyžiarsky výcvik pre žiakov II. stupňa ZŠ“ s termínom predloženia ponúk do 21.10.2020 do 10.00 hod.

Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti elektronicky: martoncikova@zspa.sk alebo osobne, poštou na adrese: Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice.