12.10.2020

Oznam


Dňa 12.10.2020 bola vyhlásená zákazka „Škola v prírode pre žiakov 4. ročníka základnej školy“ s termínom predloženia ponúk do 23.10.2020 do 10.00 hod.

Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti elektronicky: martoncikova@zspa.sk alebo osobne, poštou na adrese: Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice.