03.09.2021

Ponuka


 

Centrum voľného času ANGELPARK je výchovno-vzdelávacím zariadením pre žiakov ZŠ Park Angelinum 8, Košice, ktoré svojou činnosťou zabezpečuje aktívne trávenie mimovyučovacieho času žiakov pod odborným pedagogickým vedením vo viacerých oblastiach.

 

Činnosť v záujmových útvaroch CVČ ANGELPARK začína 27.9.2021

 

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2021/2022

Viac informácií: TU