07.09.2021

Ponuka


Záujmový útvar Robotika je  zameraný na zvyšovanie digitálnych zručností žiakov, podporu robotiky a programovania . Žiaci budú pracovať pod vedením P. Zamboriho každý pondelok od 14.00 h. Je potrebné si vypísať prihlášku a doručiť ju Mgr. Bučkovej. Viac informácií: TU