07.09.2021

Oznam


Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedné aktívy, ktoré sa uskutočnia dištančnou formou takto:

1.ročník na základe usmernení triednych učiteliek

22.9.2021 o 17:00 pre 2. - 4. ročník

23.9.2021 o 17:00 pre 5. - 9. ročník

Stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy bude 22.9.2021 o 16:15 hod.

Viac informácií Vám poskytnú triedni učitelia prostredníctvom žiackych knižiek a stránky Edupage.

Harmonogram konzultačných hodín pedagógov