29.09.2021

Začiatok činnosti CVČ a JŠ posunutý


Z dôvodu nepriaznivých epidemiologických podmienok bude termín otvorenia činnosti krúžkov a jazykových kurzov posunutý. Činnosť môže prebiehať iba v krúžku, alebo jazykovom kurze, v ktorých nedochádza k miešaniu tried. Po kompletizácii prihlášok túto podmienku spĺňajú iba krúžky pre žiakov 9. ročníka (v krúžku sú len žiaci jednej triedy). 

Riaditeľstvo školy situáciu pravidelne vyhodnocuje. O termíne spustenia činnosti CVČ a JŠ vás budeme vopred informovať. Platby sa zatiaľ neuhrádzajú (okrem krúžkov pre 9. ročník).

Ďakujeme za porozumenie.