02.01.2022

Oznam


Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia dištančnou formou takto:

13.1.2022 o 17:00 5. - 9. ročník,

20.1.2022 o 17:00 1. - 4. ročník.

Stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy bude 13.1.2022 o 16:10 hod.

Viac informácií Vám poskytnú triedni učitelia prostredníctvom žiackych knižiek a stránky Edupage.