22.06.2022

Oznam školskej jedálne


Posledné odhlášky z obedov  29. a 30.06.2022 sa prijímajú do 29.06.2022 do 10:00 hod.
Po tomto termíne sa nebude dať na obedy v ŠJ odhlásiť ani prihlásiť.

Ďakujeme za pochopenie.