25.07.2022

Ponuka pracovného miesta- kuchárka


Riaditeľstvo školy vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto kuchárky v školskej jedálni.

Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár (výučný list) alebo min. zaučený kuchár s odbornou spôsobilosťou.

Ďalšie požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania (zdravotný preukaz) - predkladá sa až pred podpisom zmluvy.

Náplň práce:
- príprava a výdaj bežných druhov teplých jedál;
- dodržiavanie technologických postupov, receptúr, kvality, kvantity jedál;
- dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny.

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Úväzok: 100%

Nástup: od 1.9.2022

Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať do 25.8.2022 na bredova@zspa.sk, prípadne poštou na adresu školy. Riaditeľstvo školy kontaktuje iba vybraných uchádzačov.

Viac informácii o pracovnom mieste je možné získať u vedúcej ŠJ na tel.č. 0910 897 649 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod.