13.09.2022

Pozvánka


Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy RZ, ktoré sa uskutočnia v jednotlivých triedach takto:

                               22.9.2022 o 17:00 v 1. - 4. ročníku

                               29.9.2022 o 17:00 v 5. - 9. ročníku.

Stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy bude 22.9.2022 o 16:15 v zborovni školy.

Ďakujeme za Vašu účasť!