01.01.2023 22:10

Oznam


         

  • Triedne aktívy RZ 
  • 12.1.2023 od 17:00 pre 2. stupeň, stretnutie triednych dôverníkov o 16:15 v zborovni školy
  • 19.1.2023 od 17:00 pre 1. stupeň

 

  • Prezentácie stredných škôl pre rodičov žiakov 8. a 9. ročníka 12.1.2023 od 16:00 do 17:00  (chodba na 2. poschodí)

 

  • Klasifikačná porada  26.1.2023 (štvrtok) o 14:00  (Klasifikácia sa uzatvára 24.01.2023 do 14:00)

 

  • Deň otvorených dverí 27.1.2023 od 15:30 do 17:30