05.02.2023

Oznam


 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2023 1. - 4. ročník

Dňa 27. februára sa zišli recitátori – víťazi triednych kôl, aby si zmerali sily v prednese slovenskej prózy a poézie pod názvom Hviezdoslavov Kubín.

Súťažili v jednej kategórií a osobitne prednášali poéziu a osobitne prózu. Výsledky ich súťaženia boli nasledovné:

Poézia

Víťazom sa stal žiak John Francis Tolia zo 4.S triedy. Druhé miesto získala Selina Mohamed Ahmed  z 2.S triedy a tretie miesto porota udelila žiakovi Lukášovi Kočišovi zo 4.M triedy.

Próza

Žiačky 2.T triedy Nina Bajusová a Lili Murcková sa podelili o 2. a 3. miesto. Víťazom sa stala žiačka Olívia Lihanová zo 4.B triedy.

Všetkým recitátorom ďakujeme za ich usilovnú prácu a krásny prednes. Veríme, že aj keď dnes nevyhrali, že sa recitácie nevzdajú a že sa stretneme v budúcnosti možno aj na iných miestach, kde sa budú prezentovať hovoreným slovom.

Žiak John Francis Tolia a žiačka Olívia Lihanová budú našu školu už budúci mesiac reprezentovať v okresnom kole. Budeme im držať palce, aby sa im darilo.

Fotogaléria: TU

 

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 8.2.2023 sa konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Olympiáda bola v tomto školskom roku veľmi náročná, ale napriek tomu sme dosiahli pekné výsledky.

Kategória C (9. ročník): Lucia Hrunková ( 9.A) sa umiestnila na 6. mieste.

Juraj Paňko (9.B) sa umiestnil na 7. mieste.

Kategória F (6. ročník): Alexander Solace Kirchmayer sa umiestnil na 1. mieste, ale jeho kategória už nepostupuje do krajského kola.

 

                                Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2023 5. - 9. ročník

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín je dobrou príležitosťou na zistenie, aké talenty máme v škole. Atmosféra školského kola bola slávnostná a po tréme nebolo ani chýru. Práve naopak. Súťažiaci sa navzájom podporovali po každom skvelom predvedenom výkone.            

Dňa 16. februára nás potešili všetci recitátori, pretože sa nezľakli sily umeleckého slova a rozhodli sa s ním hrdinsky popasovať.

 Záverečné slovo už patrilo porote, ktorá rozhodla takto: 

 Poézia:  V 2.kategórii: 

     1.  miesto:  Valentína Džupková   5.C  

     2.miesto:  Jakub Boroš                6.A

     3. miesto:  Hana Simonová          5.C

                      Simona Stahovcová    6.A

     Cena poroty:  Alena Geffertová  5.D

                            Tomáš Kočiš         6.B

     V 3. kategórii : 

    1. miesto:  Zuzana Štieberová       8.B

    2. miesto:  Nina Horňáková          7.B

    3. miesto:  Jana Geffertová           7.B

                     Júlia Vazúrová            7.A 

    Cena poroty: Nina Kaščáková      8.B  

                          Emma Dorčáková   8.D

Próza:   V 2. kategórii:

    1. miesto:    Samuel Rozenberg     6.A

    2. miesto:    Eliška Pahuli              6.A

    3. miesto:    Tara Koľveková         5.D 

 

   V 3. kategórii :

    1. miesto:  Laura Lopušniaková    8.C                                                                                                                                                                             

    2. miesto:  Reya Von Cserey         7.A                                                                                                                        

    3. miesto:  Ivana Butkovičová       8.B

    

    Veríme, že tí, ktorí sa najlepšie vyznali v tajomných zákutiach umeleckého slova    

    a umiestnili sa na prvých miestach, svoje žonglérske kúsky so slovami úspešne   

    predvedú aj v okresnom kole tejto súťaže.

Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria: TU

 

Ruské slovo - celoslovenské kolo


V piatok 17.2.2023 sa v košickom CVČ Domino konalo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo. V kategórii skupinový spev našu školu reprezentovali Barbora Papcunová (8.B), Nina Kaščáková (8.B), Zuzana Štieberová (8.B), Andrea Petriková (8.D). Dievčatá vyspievali pre našu školu 2. miesto, za čo im ďakujeme a zároveň srdečne blahoželáme k úspechu.

Fotogaléria: TU

 

Egjak Games - 1. miesto


Dňa 8.2.2023 sa štvorica našich žiakov zúčastnila anglickej súťaže, kde obhájili prvé miesto s veľkým bodovým náskokom. Tešíme sa z ich úspechu a blahoželáme Zuzke Truchlej, Laure Lopušniakovej, Barborke Semaničovej a Peťovi Urdzíkovi. Svoje znalosti, šikovnosť a spoluprácu si zmerali s ôsmimi školami. Súčasťou hier bolo aj stretnutie s americkým ambasádorom.

Fotogaléria: TU

 

Ruské slovo - krajské kolo

V piatok 3.2.2023 sa naše dievčatá zúčastnili krajského kola súťaže Ruské slovo, ktorú organizuje Zväz Rusov na Slovensku už 17 rokov. Témou tohto ročníka bol "Svet prírody". V kategórii poézia nás reprezentovala Emka Rizmanová zo 7.A. V kategórii skupinový spev sme mali veľký úspech, keďže naše dievčatá Barborka Papcunová (8.B), Zuzka Štieberová (8.B), Ninka Kaščáková (8.B) a Aďka Petriková (8.D) obsadili 1. miesto a postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 17.2.2023 Budeme im silno držať palce. Fotogaléria: TU

 

Šaliansky Maťko – školské kolo

Dňa 12.1.2023 sa všetci šikovní recitátori z našej školy stretli na školskom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

Sily si zmerali v troch kategóriach.

V 1. kategórií (2. a 3. ročník) boli udelené dve tretie miesta, ktoré získali Barborka Tegzová a Matúš Majláth z 3.S triedy. Druhé miesto získala Martina Geletková z 3.V triedy. Víťazom sa stal Leonard Timko z 3.V triedy.

V 2.kategórií (4. a 5. ročník) Tereza Kuželová zo 4.M obsadila 3. miesto. Olívia Lihanová zo 4.B a Valentína Džupková z 5.C triedy obsadili zhodne 2. miesto. Zvíťazila Mia Pribulová zo 4.B triedy.

V 3. kategórií (6.a 7. ročník) boli udelené len dve ocenenia. Druhé miesto obsadil Samuel Rozenberg zo 6.ročníka a víťazom sa stala Nina Horňáková zo 7.B triedy.

Víťazi jednotlivých kategórií nás budú v krátkom čase reprezentovať na okresnom kole v tejto súťaži.

Všetci účastníci – ocenení aj tí, ktorí ocenenie nezískali - si zaslúžia pochvalu. Ukázali totiž, že radi čítajú a že sa vedia popasovať s textom, ktorý si dokážu nielen nájsť, ale sa ho aj naučiť a predniesť ho pred publikom. Fotogaléria: TU

 

 

Školské kolo olympiády v ruskom jazyku

V tomto školskom roku súťažili žiaci v dvoch kategóriách. 

V kategórii A1 sa na 1. mieste umiestnila Natálka Šebáková (8.D), na 2. mieste Zuzka Štieberová (8.B), 3. miesto získal Adam Jusko (8.D) a 4. miesto obsadila Saška Hliváková (7.A). Všetci súťažiaci získali titul úspešný riešiteľ/úspešná riešiteľka.

V kategórii A2 sme mali iba jednu súťažiacu Kristínku Bružeňákovú (7.A), ktorá tiež získala titul úspešnej riešiteľky.

Na krajskom kole v marci 2023 budú našu školu reprezentovať dievčatá Natálka Šebáková (kat. A1) a Kristínka Bružeňáková (kat. A2). 

 

 

Školské kolo dejepisnej olympiády

Dňa 8.12.2022 sa konalo školské kolo dejepisnej olympiády. Do obvodného kola postúpili z každej kategórie títo žiaci:

Kategória C (9. ročník): 1. Juraj Paňko, 9.B

                                      2. Lucia Hrunková, 9.A

Kategória D (8. ročník): 1. Peter Kriško, 8.B

                                      2. Zuzana Štieberová, 8.B

Kategória E (7. ročník): 1. Matej Orság, 7.A

Kategória F (6. ročník): 1. Alexander Solace Kirchmayer, 6.A

                                     2. Filip Feher, 6.A

 

 

                                              

iBobor a Pytagoriáda

Dňa 8.11.2022 sa uskutočnila súťaž iBobor. V kategórii Drobec – 2., 3. roč. sa zúčastnilo 74 žiakov, z toho 22 žiakov boli úspešní riešitelia. Maximálny počet bodov a teda aj najlepšie umiestnenie v rámci SR získali žiaci Viliam Frischer a Max Vasilišin z 3.S triedy.

8.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Kategóriu P3 absolvovali v 3.V triede 18 ž., 12 ž. boli úspešní riešitelia

                     v 3.M triede 19 ž., 5  ž. boli úspešní riešitelia

                     v 3.S   triede 17 ž., 13 ž. boli úspešní riešitelia

1. miesto – Viliam Frischer 3.S

2. miesto – Daniel Kaščák 3.V

3. miesto – Ella Gedeonova 3.S, Alex Hudák 3.M  

Kategóriu P4 absolvovali v 4.B 15 ž. - 10 ž. boli úspešní riešitelia, v 4.S 19 ž. - 13 ž. boli úspešní riešitelia, v 4.M 17ž. - 11 ž. boli úspešní riešitelia, v 4.V 14 ž. - 7 ž. boli úspešní riešitelia.

1. miesto – Olívia Lihanová  4.B

2. miesto - Mia Pribulová 4.B

3. miesto – Anna Pavlovičová 4.V, Ján Trška 4.S

Srdečne blahoželáme víťazom a úspešným riešiteľom týchto súťaží a zároveň ďakujeme pedagógom za ich prípravu.