2023.05.11 21:09

Oznam


Rodičovské združenie ANGELPARK v spolupráci s Redana s.r.o.

organizuje pre všetkých priateľov školy a prírody

Zber papiera

 

Z organizačných dôvodov bude zber papiera prebiehať v prevádzke spoločnosti Redana s.r.o. Račí potok 3, Košice (za Amfiteátrom) v termíne od 15. mája do 27. mája 2023 v pracovných dňoch v čase od 7:45 do 15:45 hod., v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

V súlade so zmluvnými podmienkami bude spoločnosť Redana s.r.o. evidovať vami odovzdaný papier a po ukončení termínu zberu bude suma za vykúpený papier poukázaná na účet RZ. 

Pre zaradenie do školskej súťaže je potrebné doručiť potvrdenie o odovzdanom papieri koordinátorovi zberu papiera osobne, alebo emailom:

 p. Lukáč - lukac@zspa.sk.

Vyplnené potvrdenie (meno, trieda žiaka) odovzdajte spolu s papierom do zberu zamestnancovi prevádzky, ktorý vám ho potvrdené vráti späť.

Podmienkou zaradenia do súťaže je odovzdanie papiera v prospech RZ tzn.  súhlas presunu financií za výkup papiera na účet RZ.

Trieda, ktorá odovzdá 1000 kg a viac, bude uvoľnená z vyučovania na 1 deň triednych aktivít  podľa vlastného výberu.

Odovzdáva sa len papier - noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy - bez tvrdej väzby, ktorý môže byť zviazaný špagátom / šnúrkou alebo môže byť v papierových taškách.

Nie je možné odovzdávať kartóny.

V prípade väčšieho množstva papiera (nad 500 kg) je možné dohodnúť odber papiera v rámci Košíc a blízkeho okolia. 

Kontakt: mobil: 0907 310 833, pevná linka: 055 632 56 79, vykuppapierakosice@gmail.com.

Potvrdenie o odovzdanom papieri na stiahnutie: TU

 

Ďakujeme, že pomáhate prírode a aj našej škole!