2023.08.30 21:09

Oznam


Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy RZ, ktoré sa uskutočnia v jednotlivých triedach takto:

                               21.09.2023 o 17:00 v 1. - 4. ročníku,

                               28.09.2023 o 17:00 v 5. - 9. ročníku.

Stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy bude 21.9.2023 o 16:15 v zborovni školy.

Ďakujeme za Vašu účasť!