02.10.2023 19:07

Oznam


 

Olympijský odznak všestrannosti

Dňa 9.4.2024 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti, ktorého sa zúčastnilo 40 základných škôl Košického kraja. V tejto súťaži, je cieľom športovca preukázať všestrannú pohybovú výkonnosť vo vybraných disciplínach a to prekážková dráha, skok z miesta, člnkový beh 10x5m, sed/ľah za 30 sekúnd a preskok cez švihadlo za 1 minútu. Družstvo je zložené z jedného chlapca a jedného dievčaťa z každého ročníka druhého stupňa ZŠ. Našim žiakom sa darilo nadmieru. Vo veľmi silnej konkurencii aj v porovnaní so športovými školami, získali pódiové umiestnenie. Celkovo získali vynikajúce 3. miesto. Našu školu reprezentovali: 6.C Zuzka Feilová a Adam Feher, 7.B Paťka Škorcová, 7.C Peťo Hoffmann, 8.A Laura Králová a Oliver Šandrik a z 9.C Alica Jalčová a Adam Andreji.
Všetkým našim športovcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Fotogaléria: TU

 

Výsledky školského kola Slávik Slovenska2024

Dňa 20.03.2024 sa konalo školské kolo v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Porota v zložení p.uč. Molnárová, p.uč. Buššová, p.uč. Štyriaková, p.uč. Henkrichová Karasová vybrala z množstva talentov týchto ,,slávikov“:

I. kategória (1.-3.ročník)       1. miesto: Paulína Šutorová 3.T

                                             2. miesto: Nina Bajusová 3.T

                                              3. miesto: Sofia Kraus 1.M

II. kategória (4.-6.ročník)       1. miesto: Lenka Bružeňáková 6.B

                                              2. miesto: John Francis Tolia 5.C

                                              3. miesto:  Michelle Kubáni 5.D

III. kategória (7.-9.ročník)      1. miesto: Simona Kreutzerová 8.A

Víťazi jednotlivých kategórií našu školu budú reprezentovať na okresnom kole. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Fotogaléria: TU

Košice star

John Francis Tolia z 5.C sa stal laureátom celej súťaže Košice star, Adam Čekan zo 6.B získal ocenenie poroty za spev a korepetíciu zároveň, Petra Janovčíková neobsadila miesto, ale krásne zaspievala a potešila nám srdcia.

Fotogaléria: TU

 

Podpor pohyb cup 2024

7.3.2024 sa v športovej hale Stará jazdiareň uskutočnil futsalový turnaj žiakov. Naši žiaci si po troch suverénnych výhrach zabezpečili postup do finále. Vo finále sme už ale nestačili na súpera a získali sme 2. miesto. Družstvo reprezentovali: M. Koščo 7.A, J. Jalč, M. Železník 7.B, M. Forray, R. Graban 7.C, M. Papcun, M. Vaľo, L. Michalko 6.A, V. Fedák 6.C. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za skvelý výkon a umiestnenie.

Fotogaléria: TU

 

Expert Geniality Show

Na našej škole sa nájdu naozaj Top Experti! Srdečne gratulujeme žiakom, ktorí sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show a ukázali, akí sú šikovní. Aj napriek tomu, že sa v každej kategórii 5. až 9. ročník zúčastnilo viac ako 1 500 súťažiacich, naši žiaci obsadili popredné priečky v prvej 50ke, čo je obrovský úspech. Súťažili v kategóriách ako Mozgolamy, Do you speak English? Pať jazykov kultúry a iné. Ešte raz gratulujeme!

Fotogaléria: TU

 

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2024


Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín je dobrou príležitosťou na zistenie, aké talenty v škole máme. Atmosféra školského kola bola slávnostná a po tréme nebolo ani chýru. Práve naopak. Súťažiaci sa navzájom podporovali po každom skvelom predvedenom výkone. Dňa 20. februára nás potešili všetci recitátori, pretože sa nezľakli sily umeleckého slova a rozhodli sa s ním hrdinsky popasovať. Záverečné slovo už patrilo porote, ktorá rozhodla takto: Poézia: V 2. kategórii: 1. miesto: Lukáš Kočiš 5.B, 2. miesto: Lenka Bružeňáková 6.B, 3. miesto: Alena Geffertová 6.A. Cena poroty: Dorota Stahovcová 5.D, Samuel Baláž 5.D. V 3. kategórii: 1. miesto: Nina Horňáková 8.B, 2. miesto: Jana Geffertová 8.B, 3. miesto: Jakub Boroš 7.A. Próza: V 2. kategórii: 1. miesto: Valentína Džupková 6.C, 2. miesto: Olívia Lihanová 5.A, 3. miesto: Terézia Šutorová 5.A. V 3. kategórii: 1. miesto: Samuel Rozenberg 7.A, 2. miesto: Eliška Pahuli 7.A, 3. miesto: Júlia Vazurová 8.A. Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce pri postupe do okresného kola.

Fotogaléria: TU

EGJAK Games

Už tretí rok sa nám darí v anglickej súťaži EGJAK Games. 2. miesto obsadili naši šikovní žiaci Emma Vojčík, Jakub Samaš, Zuzka Truchlá a Lea Balčíková. Blahoželáme!

Fotogaléria: TU

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

Každá olympiáda je výzvou pre každého žiaka. V tomto školskom roku náš žiak Peter Kriŝko z 9.B dosiahol zaslúžený úspech, ktorý je výsledkom jeho svedomitej prípravy. Umiestnil sa na 1. mieste v OK DO vo svojej kategórii a postupuje do krajského kola. Ďakujeme za reprezentáciu a budeme držať palce v ďalšom kole.

Ostatným žiakom ďakujeme za ich snahu a čas, ktorý venovali príprave.

 

Matematická olympiáda - okresné kolo

Najväčšiu radosť nám urobil Peter Kriško z 9.B, ktorý bol jedným z troch víťazov vo svojej kategórii. Budeme mu držať palce, aby sa mu rovnako darilo aj v krajskom kole.

Z našich piatakov sa najviac darilo Matejovi Porubskému z 5.C, ktorý sa umiestnil na 2. mieste. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Augustín Fedák z 5.A a Milan Filičko z 5.D.

Všetkým srdečne gratulujeme!

 

Pytagoriáda 1.stupeň

Matematickej súťaže sa zúčastnilo 61 žiakov 3. ročníka, z ktorých 40  bolo úspešných a z 56 štvrtákov bolo 25 úspešných riešiteľov.

3. r. - 1. - 2. miesto Zápachová Daniela  a Leo Straka z 3.S s rovnakým počtom bodov

          3. - 6. miesto Marko Tešliar, Alex Megela, Maxim Majerník a Róbert  Verner z 3.T s rovnakým         počtom bodov.

4. r. - 1. m. Barbora Tegzová 4.S

          2. m. Viliam Frischer 4.S

          3. m. Daniel Fehér 4.M

Blahoželáme úspešným riešiteľom a postupujúcim žiakom držíme palce.

 

Všetkovedko

Celoslovenskej súťaže pre1. - 4. r. ZŠ, ktorá objaví najmúdrejších medzi najbystrejšími sa zúčastnilo 98 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky v rámci Slovenska dosiahli:

1. r. - Vratko Ruščin, Emma Hovanová, Teodor Kassar – 1.S

           Zuzana Jamnická 1.B, Dorota Stanová 1.M

2. r. -  Richard Ďurica 1.M

3. r. -  Peter Frič 3.P

4. r. -  Mina Laura Kirchmayer 4.S

Blahoželáme!

 

Spoznaj svet s micro:bitom

V piatok 2.2.2024 sa naši chlapci – programátori zúčastnili 2. ročníka mestskej súťaže „Spoznaj svet s micro:bitom“, ktorú organizovalo Súkromné gymnázium Futurum. Tím v zložení Adam Kačmáry z 9.C, Ján Pleva z 9.B a Matej Pavlovič z 8.A nás potešili krásnym 3. miestom a ich potešili pekné ceny. Gratulujeme!

Fotogaléria: TU

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

S hrdosťou a nadšením sa chceme podeliť o úspechy našich žiačok, ktoré v tomto školskom roku veľmi úspešne reprezentovali školu v okresnom kole OAJ. Žiačka Ema Vojčík (7.B) obsadila krásne 2. miesto v kategórii 1.A spomedzi 14 uchádzačov a žiačka Zuzana Truchlá (9.C), ktorá pod heslom „prišla som, ohúrila som a jednoznačne zvíťazila som“ získala nádherné 1. miesto v kategórii 1.B. Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme, ďakujeme a víťazke držíme palce v krajskom kole, ktoré ju čaká už čoskoro 14.2.2024.

 

Školské kolo Geografickej olympiády 2023/24

Kategória G – 5. roč.: 1. Matej Antoži 5.A - 79b, 2. Tereza Šutorová 5.A - 78b, 3. Lívia Javornická 5.A - 77b. 

Úspešní riešitelia v poradí: Christina Varga 5.A, Milan Filičko 5.D, Augustín Fedák 5.A, Tereza Kuželová 5.B.

Kategória F – 6. a 7. roč.: 1. Matúš Ujlaky 7.C - 95b, 2. Miriam Petrovajová 6.C - 90b, 3. Barbora Stahovcová 6.B - 81b.

Úspešní riešitelia v poradí: Tomáš Robský 7.A, Sofia Tomášová 6.A, Emma Clara Vojčík 7.B, Tomáš Budaj 6.C, Lýdia Valušová 7.B,  Alžbeta Jusková 5.B,

Alexander Solace Kirchmayer 7.A.

Kategória E – 8. a 9. roč.: 1. Alex Kravčák 9.A - 97b, 2. Peter Kriško 9.B - 91b, 3. Michal Gášpár 8.A- 81b.

Ostatní súťažiaci sa nezaradili medzi úspešných riešiteľov. 

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili, za svedomitú prípravu na súťaž, oceňujeme ich snahu preukázať svoje geografické vedomosti a zručnosti.  Najúspešnejších čaká reprezentácia školy na okresnom kole v marci.    

 

Technická olympiáda

Naša škola zaznamenala úspechy na okresnom kole technickej olympiády, ktoré sa konalo 23.11.2023. Všetci súťažiaci sa umiestnili na popredných miestach. V kategórii jednotlivcov (5. - 7.ročník) nás reprezentovala Viktória Chovancová z 5.D, obsadila pekné tretie miesto. V kategórii dvojíc (8. - 9. ročík) našu školu zviditeľnili Matúš Fedorco z 9.B a Adam Šimko z 8.A, ktorí získali prvenstvo a budú pokračovať v krajskom kole tejto olympiády. Blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

 

Krajské kolo v Super florbale

4.12.2023 sme sa zúčastnili krajského kola vo florbale. Po postupe sme vo finálovej skupine nedostali ani jeden gól a po štyroch víťazstvách sme obsadili 1. miesto. Víťazstvo nás posúva na majstrovstvá Slovenska žiakov, ktoré by sa mali konať v Šamoríne. Súpiska: J. Jančok 9.A, A. Hvizdák 9.B, D. Badó 8.A, B. Kračmár, S. Kračmár, D. Hindoš, F. Miškuf, T. Takáč 8.B, M. Rigo, S. Tatarka 7.C. Mužstvo pripravoval p. učiteľ Lukáč. Chlapcom blahoželáme a držíme palce v Šamoríne.

Fotogaléria: TU

iBobor

Do súťaže iBobor v november 2023 sa zapojilo 195 žiakov 2. - 4. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stalo 68 žiakov.

Kategória Drobec – 2., 3. r.: 1. - 560. miesto v rámci Slovenska – získali max. počet bodov Dávid Petrovaj  3.P, Richard Ďurica 2.P, Tamara Lešková 3.P, Patrik Javornický 3.L.

Kategória Bobrík – 4.,5. r.: 1. – 1 242. miesto v rámci Slovenska - získali max. počet bodov Mina Laura Kirchmayer 4.S, Jozef Pleva 4.V.

 

Basketbal 3x3 žiakov

28.11.2023 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v basketbale 3x3 žiakov. Vo vyrovnanej skupine sme postúpili do až do finále. Vo vyrovnanom, bojovnom zápase po predĺžení sme sa mohli radovať z víťazstva. Majstrovské družstvo tvorili hráči: A. Benko 9.A, T. Farkaš, A. Hvizdák, S. Zimka 9.B, F. Psotka 9.C a B. N. Klíma 8.B. Družstvo viedol a pripravoval pán učiteľ Lukáč. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa šťastia na krajskom kole.

Fotogaléria: TU

Super Florbal pohár chlapcov

V pondelok 13.11.2023 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov vo florbale. Turnaja sa zúčastnilo 11 škôl. Po víťazstve v skupine sme hrali finále. Po skvelom výkone sme zvíťazili a získali postup na krajské majstrovstvá. Blahoželáme! O úspech sa pričinili: J. Jančok 9.A, A. Hvizdák 9.B, D. Badó 8.A, D. Hindoš, A. Janoščík, B. Kračmár, S. Kračmár, F. Miškuf, T. Takáč 8.B, R. Mitro 7.B, M. Rigo, S. Tatarka, D. Závada 7.C. Tréner: Mgr. M. Lukáč. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa šťastia na krajskom kole.

Fotogaléria:TU

 

Dobšinského Košice

Na krajskej súťaži Dobšinského Košice obsadil krásne 2. miesto žiak Samuel Rozenberg zo 7.A. Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria: TU