30.10.2023 19:07

Oznam


 

  •  Workshop k finančnej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka 3.11.2023
  •  Prednáška "Báť, či nebáť sa...?" pre žiakov 6. ročníka   3.11.2023
  •  Exkurzia pre žiakov 8. ročníka - Bratislava, Viedeň  9.11.2023 - 10.11.2023
  •  Rozprávková imatrikulácia žiakov 1. ročníka 10.11.2023 o 16:00 hod.
  •  Komparo - žiaci 9. ročníka  9.11.2023     
  •  Elektronická súťaž iBobor pre žiakov 2. - 9. ročníka  podľa harmonogramu
  •  Olympiáda v NEJ - školské kolo 30.11.2023
  •  Olympiáda v ANJ - školské kolo 21.11.2023
  •  Projekt kariérového poradenstva pre žiakov 9. ročníka  6.11.2023- 13.3.2024
  •  Preventívny program Druhý krok pre 4. - 5.ročník