09.01.2024 18:06

Oznam


Vážení rodičia budúcich prváčikov,
radi by sme Vám pomohli v procese výberu školy, ktorá sa stane sprievodcom školského vzdelávania Vášho dieťaťa. Aj v tomto roku sme pre Vás pripravili niekoľko možností ako získať dôležité informácie nielen o Základnej škole Park Angelinum, ktorá sa pre žiakov 1. stupňa prezentuje programom Kráľovstvo Angelpark. Jeho cieľom je podporiť rozvoj dôležitých životných zručností a emocionálnej inteligencie žiakov potrebných pre ich harmonický a úspešný život. Účasť na všetkých ponúkaných aktivitách je dobrovoľná a nie je podmienkou zápisu, ani prijatia do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025.

Viac informácií o ponúkaných aktivitách: TU

Elektronický dotazník, ktorý je potrebné vyplniť, ak máte záujem o naše ponúkané aktivity: TU

 

Termíny aktivít:

Deň otvorených dverí: 02.02.2024 od 15:30 do 17:30 hod. Pozvánka: TU

Informatívne online stretnutie pre rodičov s vedením školy: 14.02.2024 o 16:15 hod.

Malá škola školáčika: 21.02.2024 a 21.03.2024 o 16:15 hod.

Zápis do 1. ročníka školského roka 2024/2025: 5. apríla - 6. apríla 2024

 

Čo by Vás ešte mohlo zaujímať?

ZŠ Park Angelinum - Škola pre budúcnosť

Sprievodca Kráľovstvom Angelpark

Vysoko-efektívne učenie

Hejného matematika

Ďalšie informácie k Hejného matematike

Písmo Comenia Script

Videoprezentácia školy a jej inovačných projektov

Integrovaný vyučovací blok vysokoefektívneho učenia - zážitkové učenie v súvislostiach a ukážky našich vyučovacích blokov

Videoprezentácia priestorov školy

Virtuálna prehliadka školy