02.04.2024 18:06

Oznam


Veľkonočné prázdniny 28.3. - 2.4.2024

Riaditeľské voľno 3.4.2024

Zápis do 1. ročníka 5.4.2024 - 6.4.2024

Erasmus plus – stretnutie partnerov v Chorvátsku 7.4.2024 - 13.4.2024    

Matematická olympiáda - okresné kolo pre 6. a 7. ročník 3.4.2024 

Pytagoriáda - okresné kolo P3, P4, P5 - 9.4.2024,   P6 - 10.4.2024          

Biologická olympiáda - okresné kolo 25.4.2024                           

Dejepisná olympiáda - okresné kolo 19.4.2024                            

Scratch cup - programovanie 24.4.2024              

IQ olympiáda - školské kolo  5. - 9. ročník 15.4.2024 - 21.4.2024      

Plavecký výcvik pre 3. ročník od 22.4.2024 do 17.5.2024

Škola v prírode 6.A, 6.B, 7.B 22.4.2024 - 26.4.2024 Pieniny