30.04.2024 21:09

Oznam


Dobrovoľnícka brigáda pre rodičov a priateľov školy  1.5.2024

Prijímacie pohovory v 5., 8., 9. ročníku  2.5., 3.5., 6.5., 7.5.2024

Testovanie Komparo 4. ročník 2.5.2024

Akcia - Spolu v Európe pre žiakov 1. - 8. ročníka 9.5.2024

Triedne aktívy RZ  1. stupeň  9.05.2024 od 17:00 hod.

Stretnutie triednych dôverníkov  9.5.2024 o 16:15 hod.

Triedne aktívy RZ 2. stupeň 16.5.2024 od 17:00 hod.

Prvé sväté prijímanie žiakov 3. ročníka 12.5.2024 

Škola v prírode 5.A, 6.C 13.5.2024 - 17.5.2024 Sninské rybníky

Návšteva partnerských krajín Erasmus plus v našej škole 20.5.2024 - 24.5.2024

Zber papiera 20.5.2024 - 31.5.2024 prevádzka Račí potok

Kultúrne podujatie - hudobný koncert World music pre žiakov 4. - 9. ročníka 30.5.2024 na školskom dvore

Majáles pre žiakov 5. - 9.ročníka 31.5.2024