01.05.2024 21:09

Pozvánka


Vážení rodičia,
pozývame Vás na triedne aktívy RZ, ktoré sa uskutočnia v jednotlivých triedach takto:

09.05.2024 o 17:00 v 1. - 4. ročníku,
16.05.2024 o 17:00 v 5. - 9. ročníku.


Stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy bude 09.05.2024 o 16:15 v zborovni školy.
Ďakujeme za Vašu účasť!