02.06.2024 22:10

Oznam


ŠVP pre žiakov 

Ø  03.06. - 07.06.2024 - 2.P, 2.Z,  Demänovská dolina

Ø  10.06. - 14.06.2024 - 4.M, 4.S, 4.V,  Demänovská.dolina

Ø  10.06. - 14.06.2024 - 2.L. 2.M, Ždiar

Ø  17.06. - 21.06.2024 - 5.B, 5.C, 5.D, Sninské rybníky

Rozlúčka žiakov 4. a 9.ročníka 05.06.2024 o 16:00  program pre rodičov

Noc v škole pre žiakov 3. ročníka, Noc s bibliou pre žiakov 2. stupňa 14.6.2024 

Vyhodnotenie projektu Jedlo ako dar - stretnutie Školského parlamentu s p. riaditeľkou v školskej jedálni 14.6.2024

Enviro program ARAKOVO pre 1. stupeň na školskom dvore 18.6.2024

Envirofestival pre 1. ročník 13.6.2024

Stretnutie rodičov budúcich prvákov 19.06.2024 o 16:30 hod.

Účelové cvičenie 18.06.2024 - teoretická časť, 19.06.2024 - praktická časť

Klasifikačná porada 20.06.2024 

Burza vedomostí  21.06.2024 

Slávnostné ukončenie školského roka 28.6.2024 o 8:00 hod. na školskom dvore 

            10:20 hod. rozlúčka s deviatakmi na chodbách,

            10:30 hod. ukončenie spoločnej činnosti žiakov,

            11:00 - 13:00 hod. podávanie obedov v školskej jedálni