06.06.2019

Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa

 

Oznámenie o zadávaní zákazky

 

Dňa 6.6.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava dievčenských a chlapčenských toaliet na 3. poschodí ZŠ“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.6.2019 do 9:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.